Analiz Türü Fiyatı
SiO2; Cr2O3; Al2O3
Diğer elementler (yaygın)
Diğer elementler (nadir)
Au
Ag
Au+Ag

Kömür Analizleri Fiyatı
Nem
Kül
Uçucu Madde
Sabit Karbon
Toplam Kükürt
Yanar Kükürt
Nem, Alt-Üst Isıl Değer

Muhtelifler Fiyatı
Elek Analizi/Numune (Maksimum 10 kg)
Kırma+Elek Analizi/Numune (10-20 kg)
Zeta metre ölçümleri/numune
Malvern Particle Sizer'la tane boyut analizi
Dyn Halkası Yüzey Gerilimi Ölçümleri
Reolojik Ölçümler
Atomik Kuvvet Mikroskobu ile yüzey morfolojisi tayini
Görüntü Analizi
Öğütme İndeksi
Flotasyon
Sarsıntılı Masa, Spiral
Kuru Manyetik Ayırma
Jones M Separatörle Manyetik Ayırma Testleri
Elektrostatik Ayırma
Liç
Öğütme

Not: Yukarıda belirtilen analizlerin dışındaki çalışmalar için öngörülecek ücretler analiz sorumlularınca belirlenecektir.

Fazla sayıda ve detaylı inceleme kapsamında yapılacak analizler için %10-20 arasında değişen indirimler söz konusudur. Bölümde yapılacak teknolojik araştırma projelerinin fiyat teklifi belirtilen birim fiyatlar esas alınarak verilmektedir.

Analizlerle ilgili ayrıntılı bilgi almak için Prof. Dr. Alim Gül'le iletişime geçiniz.