Zonguldak’taki kesintili uygulamalar bir yana bırakılırsa, yurdumuzda düzenli madencilik eğitimi ilk kez 1953 yılında İstanbul Teknik Üniversitesi’ne bağlı Maden Fakültesi’nin kuruluşu ile başlamıştır.  Bu eğitimin başlatılmasında, çoğunluğu Almanya’da eğitim görmüş Türk ve Alman öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri yönlendirici olarak görev almışlardır.  Böylece, Aachen, Clausthal, Freiberg gibi ünlü madencilik okullarındaki uygulamalara benzer olarak Cevher Hazırlama ve Metalurji, Maden Mühendisliği programı içinde yer almıştır.  1964 yılında, Metalurji’nin ayrı bir bölüm haline gelmesiyle Cevher Hazırlama, İ.T.Ü. Maden Fakültesi’nde olduğu gibi, çeşitli üniversitelerin Mühendislik Fakültelerinde kurulan Maden bölümlerinin bünyelerinde Kürsü veya Anabilim Dalı şeklinde yer almıştır.

Bilim ve teknolojinin hızla ilerlemesi sonucu, endüstrinin hammadde gereksinimi de hızla artmakta ve çeşitlenmektedir.  Yüksek öğrenim kurumlarında konuyla ilgili geleceğin, hatta günümüzün gereksinimini karşılamak amacı ile İ.T.Ü. Maden Fakültesi bünyesinde, yurt dışındaki “Minerals Engineering” bölümleri eşdeğerinde bir “Cevher Hazırlama Mühendisliği” bölümünün açılması kararlaştırılmıştır. Yükseköğretim Kurulu'nca 19.03.2007 tarihinde uygun bulunarak, "Cevher Hazırlama Mühendisliği" bölümü açılmıştır.
İlk öğrencilerini 2007-2008 eğitim-öğretim yılında alarak İ.T.Ü. Maden Fakültesi bünyesinde faaliyete geçmiştir. Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü,  Bölüm Başkanlığı görevinde bulunanlar ve görev dönemleri aşağıda verilmiştir.

Prof. Dr. Güven ÖNAL (2007)
Prof. Dr. Ali GÜNEY (2007 - 2008)
Prof. Dr. Fatma ARSLAN  (2008 - 2011)
Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK (29 Kasım 2011 - 28 Kasım 2014) 
Prof. Dr. Fatma ARSLAN  (Kasım 2014 - Ağustos 2015)
Prof. Dr. Ayhan Ali SİRKECİ  (Ağustos 2015 - Ağustos 2018)
Prof. Dr. Gülay BULUT (Eylül 2018 - Eylül 2021)
Prof. Dr. Feridun BOYLU (Eylül 2021 - ...)