• Cevher ve Kömür Hazırlama Pilot Tesisi

 • Numune Hazırlama ve Parça Mekaniği Laboratuvarı

 • Proses Mineralojisi Laboratuvarı

 • Reoloji Laboratuvarı

 • Kömür Teknolojisi Laboratuvarı

 • Manyetik Ayırma Laboratuvarı

 • Flotasyon Laboratuvarı

 • Yüzey Kimyası Laboratuvarı

 • Kimyasal Zenginleştirme Laboratuvarı

 • Kıymetli Metaller Laboratuvarı

 • Kimyasal Analiz Laboratuvarı

 • Boya Teknolojisi  Laboratuvarı