abet

İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org, (Kriter: Genel)
Bölüm ABET Koordinatörü: Prof. Dr. M. Olgaç KANGAL
ABET Komisyonu: Prof. Dr. Ayhan Ali SİRKECİ, Prof. Dr. Feridun BOYLU, Doç. Dr. Birgül BENLİ, Doç. Dr. Fırat BURAT, Dr. Öğr. Üyesi K. Tahsin PEREK, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZER, Öğr. Gör. Dr. Ş. Beste AYDINProgram Eğitim Hedefleri

Lisan programı mezunlarımız, gelecek birkaç yıl içerisinde disiplinler arası eğitim, analitik düşünme, ve takım çalışması konularındaki yeteneklerini aşağıdaki eğitsel hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceklerdir:

 1. Kamu ve özel sektörün, cevher hazırlama ve zenginleştirme sorunlarını verimlilik ve çevre duyarlılığı kapsamında çözmek ve çözümü gerçekleştirecek mühendisleri yetiştirmek

 2. Cevher Hazırlama faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini artıran cevher hazırlama teknolojilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya teşvik edilmesi

 3. Vatandaşlara, siyasetçilere ve Sivil toplum örgütlerine (STK) işlenmiş veya değerlendirilmiş mineral ürünlerin değeri ve toplumdaki kullanımları hakkında bilgi vererek insanların eğitimine katkıda bulunmak.
Öğrenci Çıktıları

 1. Matematik, fen ve mühendislik bilgilerini kullanma becerisi

 2. Deney tasarlayıp yürütebilme ve sonuçları analiz edip yorumlama becerisi

 3. Bir sistemi, ürün bileşenini veya prosesi istenilen gereksinimleri karşılayacak şekilde tasarlama becerisi

 4. Çok disiplinli takım çalışması yürütebilme becerisi

 5. Mühendislik problemlerini belirleme, formüle etme ve çözme becerisi

 6. Mesleki ve etik sorumlulukları kavrama becerisi,

 7. Etkin sözlü ve yazılı iletişim kurabilme becerisi

 8. Mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve sosyal etkilerini anlama becerisi

 9. Yaşam boyu öğrenim gereğini anlama ve ihtiyaç duyma

 10. Güncel konular hakkında bilgi sahibi olma becerisi

 11. Mühendislik uygulamaları için gerekli teknikleri, becerileri ve modern mühendislik araçlarını kullanabilme becerisi
Yıllık Mezun olan Öğrenci Sayısı (2009-2018)

Akademik Dönem
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020
Giren Öğrenci Sayısı 52 62 31 31 41 50 53 67 61 63
Mezun Öğrenci Sayısı 6 17 18 23 21 24 24 33 23 28