abet

İTÜ Cevher Hazırlama Mühendisliği Lisans Programı, ABET Mühendislik Akreditasyon Komisyonu (EAC) tarafından akredite edilmiş bir programdır, www.abet.org, (Kriter: Genel)
Bölüm ABET Koordinatörü: Prof. Dr. M. Olgaç KANGAL
ABET Komisyonu: Prof. Dr. Ayhan Ali SİRKECİ, Prof. Dr. Gülay BULUT, Prof. Dr. Feridun BOYLU, Doç. Dr. Birgül BENLİ, Doç. Dr. Fırat BURAT, Dr. Öğr. Üyesi K. Tahsin PEREK, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÖZER, Öğr. Gör. Dr. Ş. Beste AYDINProgram Eğitim Hedefleri

Lisan programı mezunlarımız, gelecek birkaç yıl içerisinde disiplinler arası eğitim, analitik düşünme, ve takım çalışması konularındaki yeteneklerini aşağıdaki eğitsel hedeflerimiz doğrultusunda gerçekleştireceklerdir:

  1. Kamu ve özel sektörün, cevher hazırlama ve zenginleştirme sorunlarını verimlilik ve çevre duyarlılığı kapsamında çözmek ve çözümü gerçekleştirecek mühendisleri yetiştirmek

  2. Cevher Hazırlama faaliyetlerinin yapıldığı yerlerde yaşayan insanların yaşam kalitesini artıran cevher hazırlama teknolojilerinin geliştirilmesi, iyileştirilmesi veya teşvik edilmesi

  3. Vatandaşlara, siyasetçilere ve Sivil toplum örgütlerine (STK) işlenmiş veya değerlendirilmiş mineral ürünlerin değeri ve toplumdaki kullanımları hakkında bilgi vererek insanların eğitimine katkıda bulunmak.Öğrenci Çıktıları

1. Mühendislik, fen ve matematik ilkelerini uygulayarak karmaşık mühendislik problemlerini tanımlama, formüle etme ve çözme becerisi

2. Kamu (toplum) sağlığı, güvenliği ve refahı etmenlerini ve yanı sıra küresel, kültürel, toplumsal, çevresel ve ekonomik unsurları göz önünde bulundurarak belirli gereksinimleri karşılayacak çözümleri üretmek için mühendislik tasarımı uygulama becerisi

3. Farklı nitelikteki topluluklar ile etkin iletişim kurma becerisi

4. Mühendislik uygulamalarında mesleki ve etik sorumlulukların farkına varma ve mühendislik çözümlerinin küresel, ekonomik, çevresel ve toplumsal bağlamda etkilerini göz önünde tutan bilgiye dayalı karar verme becerisi

5. Birlikte liderlik sağlayan, işbirlikçi ve kapsayıcı bir ortam yaratan, amaçlar belirleyen, görevler planlayan ve hedeflere ulaşan üyelerden oluşan bir takımda etkin şekilde çalışma becerisi

6. Uygun deney (deneysel çalışma) geliştirme ve yürütme, verileri analiz etme ve yorumlama ve sonuç (vargı) çıkarmada mühendislik muhakeme yetisini kullanma becerisi

7. Uygun öğrenme stratejileri kullanarak gerektiğinde/gereğince yeni bilgi edinme ve uygulama becerisi

Yıllık Mezun olan Öğrenci Sayısı (2009-2021)

Akademik Dönem
2010-2011 2011-2012 2012-2013 2013-2014 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018 2018-2019 2019-2020 2020-2021 
Giren Öğrenci Sayısı 52 62 31 31 41 50 53 67 61 63  67
Mezun Öğrenci Sayısı 6 17 18 23 21 24 24 33 23 28  37