YÜKSEK LİSANS PROGRAMI YÜRÜTME KOMİTESİ KOORDİNATÖRÜ
Prof. Dr. Ayhan Ali Sirkeci

YANDAL-ÇAP DANIŞMANLIĞI
Dr. Öğretim Üyesi Tahsin PEREK

ABET KOORDİNATÖRÜ
Doç. Dr. Feridun BOYLU

STAJ KOMİSYONU
Doç. Dr. Olgaç KANGAL
Öğretim Görevlisi Dr. Beste AYDIN
Dr. Müh. Mustafa ÖZER
Araş.Gör. Esra TANISALI

ÖĞRENCİ BURS KOMİSYONU
Prof. Dr. Alim GÜL
Araş.Gör. Tülay TÜRK

BÖLÜM ATAMA YÜKSELTME KOMİSYONU ÜYESİ
Prof. Dr. Alim GÜL

İNTİBAK KOMİSYONU
Doç.Dr. Birgül BENLİ

MUSTAFA İNAN KÜTÜPHANESİ TEMSİLCİSİ
Doç. Dr. Birgül BENLİ

AFET ve ACİL DURUM KOMİSYONU
Dr. Öğretim Üyesi Fırat BURAT

ERASMUS KOMİSYONU
Doç Dr. Birgül BENLİ

ÖĞRENCİ KULÜBÜ SORUMLUSU
Prof.Dr. Ekrem YÜCE

DİĞER GÖREVLER 

Prof. Dr. Fatma ARSLAN
YMGV Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ali GÜNEY
İTÜ Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi
Maden Fakültesi Fakülte Yönetim Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ayhan A. SİRKECİ
Senato Eğitim Komisyonu Fakülte Temsilcisi

Prof. Dr. Hayrünnisa ATEŞOK
Doktora Yeterlilik Komitesi
YMGV Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Gülay BULUT
Yüksek Lisans Programı Yürütme Komitesi
Doktora Yeterlilik Komitesi
Maden Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi
YMGV Danışma Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Alim GÜL
Maden Fakültesi Fakülte Kurulu Üyesi

Prof. Dr. Ekrem YÜCE
YMGV Mütevelli Heyeti Üyesi

Doç. Dr. M. Olgaç KANGAL
Doktora Yeterlilik Komitesi

Doç. Dr. Fırat KARAKAŞ
İTÜ Fen Bilimleri Enst. Cevher Haz. ABD, Yürütme Kurulu Üyesi
BÖLÜM AR-GE KOMİSYONU

Prof. Dr. Gülay Bulut, Prof. Dr. Ayhan Ali Sirkeci,  Doç. Dr. Olgaç Kangal,Doç.Dr. Feridun Boulu,  Doç.Dr.Fırat  Burat

Görev Tanımı: Bölüm AR-GE çalışmalarını geliştirmek için yapılması gerekenleri planlama, proje konuları, BAP vs. 

BÖLÜM EĞİTİM KOMİSYONU

Prof.Dr. Ali Güney,  Prof.Dr. Ayhan Ali Sirkeci, Dr. Öğretim Üyesi Tahsin Perek, Doç. Feridun Boylu

Görev Tanımı:
Hertürlü, lisans, lisans üstü çalışmalarından sorumlu, yıllık seminer organizasyonları, akreditasyon işlemlerinden sorumlu, mezunlarla ilişkiler vs., anketler, eğitimin iyileştirilmesi için gerekli önlemler, bitirme ödevlerinin organize edilmesi, dağıtılması, Oryantasyon, bitirme mezuniyet vs. , faliyet raporu

BÖLÜM PROJE KOMİSYONU
Prof. Dr. Ekrem Yüce, Prof.Dr. Alim Gül, Doç.Dr. Üyesi Fırat Burat, Dr. Müh. Mustafa Özer

Görev Tanımı: Proje alma, proje çalışanlanlarımnın eşit şekilde dağılımı vs., Proje alımı için kurumlara ve şirketlere ziyaret.

BÖLÜM TANTIM KOMİSYONU
Prof.Dr. Ekrem YÜCE
Tüm Bölüm Elemanları

Görev Tanımı:
Cevher Hazırlama Mühendisliğini Kamu oyunda  ve camiada tanıtma, tanıtım günleri organizasyonu, bölüm tanıtım filmi vs. Panoların organizasyonu, tesislere ziyaret vs., sosyal medya kullanımı
BÖLÜM SOSYAL İŞLER

Prof.Dr.Gülay Bulut, Doç Dr. Fırat Burat, Öğretim Elemanı , Dr. Beste Aydın, Araş Gör. Zeynep Üçerler, Araş Gör. Esra Tanısalı, Araş Gör.Yusuf Enes Pural, Araş. Gör. Berivan Tuç, Araş. Gör. Tülay Türk, Araş. Gör. Oğuzhan Mert Gürkan, Berna Baba, Emine Tuzlupınar, Berna Baba

Görev Tanımı:
Bölüm yılbaşı, yemek, bayram vs. gibi işlemlerin organizasyonu, doğum günü, birlikte yapılabilecek organizasyonlar düzenleme vs.  
BÖLÜM MALİ İŞLER SORUMLULARI

Prof. Dr. Gülay Bulut, Mustafa Özer, Berna Baba

Görev Tanımı:
Bölüm bütçesini takip etme, alım-satım işlemleri vs. Kaynak yaratma, proje payları vs.
BÖLÜM WEB SAYFASI SORUMLULARI

Araş Gör. Berivan Tunç
Araş.Gör. Tülay Türk
Araş.Gör. Oğuzhan Mert Gürkan

Görev Tanımı: 
Web sayfasını türkçe ve ingilizce düzenleme ve güncelleme
BÖLÜM DÖKÜMANTASYON ve FOTOĞRAF SORUMLUSU

Araş.Gör. Tülay Türk