cevher

Cevher Hazırlama Mühendisliği, çalışma disiplini ve dayandığı bilimsel konular bakımından çok yönlü bir yapıya sahip olup kendi alanında özgün bir yer işgal etmektedir. Cevher Hazırlama; üretilen doğal kaynakların metalurji, demir-çelik, cam, seramik, çimento, deterjan, inşaat malzemeleri, boya endüstrisi ve enerji üretimi gibi değişik alanlarda kullanılabilir hale getirilmesi aşamalarını kapsamaktadır. Bu bağlamda Cevher Hazırlama; metal içeriklerini teknolojik aşamalardan geçirerek belli seviyelere çıkaran, endüstrinin çeşitli alanlarında kullanılan mineral kaynaklı hammaddeleri istenmeyen safsızlıklardan arındıran ve yine mineral kaynaklı malzemeleri belirli boyutlara getiren bir sanayi dalıdır. Bu yüzden de, bir tesisin planlanması, tasarımı ve çalıştırılması gibi mühendislik ve teknolojik bilgi birikimi gerektiren işlemler Cevher Hazırlama’da önem kazanmaktadır.

Dünyada ve Türkiye’de günümüzün en önemli sorunlarından birisi ucuz ve temiz enerji üretimidir. Bugün elektrik enerjisinin büyük bir kısmı kömüre dayalı termik santrallerde üretilmekte; ayrıca, çeşitli katı ve gaz yakıtların elde edilmesinde kömür kullanılmaktadır. Sanayi ve evlerde tüketilen temiz ve nitelikli kömürlerin üretimi de çevre ve insan sağlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Cevher Hazırlama Mühendisliği denetiminde çevre dostu nitelikleri iyileştirilmiş kömürlerin hazırlanması daha verimli olarak gerçekleştirilebilmekte ve böylece hem çevre hem de ekonomik açıdan büyük yararlar sağlanabilmektedir.

Dünyada ve Türkiye’de üretildikleri şekilde kullanılan hammadde kaynakları büyük ölçüde tükenmiş ve zengin cevher yatakları birkaç istisna dışında yerini düşük tenörlü, işlenmesi güç kompleks cevher yataklarına bırakmaktadır. Ülkemizde bulunan ve çoğunlukla yabancı teknoloji ve elemanlar vasıtasıyla değerlendirilebilen ileri teknoloji hammaddeleri, değerli ve nadir/nadir toprak metalleri (Au, Ag, Pt, Pd, In, Ge, Se, Te, Li vb.), nükleer enerji hammaddeleri (U, Th) ülkemizde yetişmiş, özel bilgi ve deneyimle donanmış, bu alandaki güncel bilgileri ve teknolojileri kullanabilen CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLERİ sayesinde değerlendirilecektir.

Malzeme bilimindeki hızlı gelişmeler, hammaddelerin hazırlanmasını ve kullanım amacına yönelik özellikler kazanmasını talep etmektedir. Örnek olarak biyomalzeme, tekstil, izolasyon, ileri teknoloji seramikleri, nano teknolojiye yönelik hammaddelerin hazırlanması gösterilebilir. Bu teknolojilere yönelik hammaddelerin hazırlanması, ancak, bu konulara hakim bilgi ve deneyimleri edinmiş, uzmanlaşmış elemanlar vasıtasıyla gerçekleştirilebilir. Ayrıca, dünyada ve özellikle Avrupa’daki uygulamalarda çöp dahil katı atıkların değerlendirilmesi ve her türlü sıvı-katı ayırma işlemleri Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümlerinin çalışma alanı içinde yer almaktadır.

İnşaat sektöründe; çeşitli yapı malzemelerinde ve betonlarda kullanılan kırma taşın (agrega) hazırlanması ve değişik katkı malzemeli çimento üretimi günümüzde önem kazanmıştır. Türkiye’de çok sayıda agrega hazırlama ve çimento tesisleri bulunmaktadır. Bu tür tesisler son 10 sene içinde önem kazanmış olup gün geçtikçe standardizasyona gitmektedirler. Bu nedenle cevher hazırlama alanında uzmanlaşmış mühendisler tarafından çalıştırıldıklarında daha verimli bir şekilde üretim yapacaklardır.

Yukarıda sıralanan bilgilerin ışığı altında Türkiye’de doğal hammadde kaynaklarını daha verimli bir şekilde değerlendirecek İLK ve TEK Cevher Hazırlama Mühendisliği Bölümü İstanbul Teknik Üniversitesi bünyesinde yer almaktadır.

Bölüm tanıtım videomuza ulaşmak için tıklayınız