WhatsApp Image 2021-03-17 at 09.55.44 (3)


Tesislerde ve deney sonucu elde edilen ürünlerin mineral bileşimleri, boyut dağılımları, birbirleriyle olan ilişkileri ve serbestleşme boyutları çeşitli tip ve özellikteki mikroskopların yardımıyla saptanmaktadır.