Cevher ve konsantrelerden değerli metallerin kazanılmasına yönelik çözündürme deneylerini yapmak üzere mekanik karıştırıcı ve ısıtıcılardan oluşan çözündürme setleri, bir adet basınçlı otoklav ünitesi, çözündürme kolonları, katı-sıvı ayırma üniteleri, mixer-settler üniteleri ve her türlü yardımcı donanım bulunmaktadır. 

 Hot-Plate Isıtıcı ve Manyetik Karıştırıcılar

 Etüv

 Mekanik Karıştırıcılar (Pervaneli)

 Filtrasyon Setleri

 Kontakt Termometreler

 Hassas Teraziler

 Otoklav

 Pilot Ölçekli Solvent Ekstraksiyon Seti-

 Liç Setleri

 Kolon Liç Seti