WhatsApp Image 2021-03-17 at 10.25.05 WhatsApp Image 2021-03-17 at 10.25.04 (1) WhatsApp Image 2021-03-17 at 10.25.04 (3)


Gerek araştırma projelerinde elde edilen ürünlerin gerekse dışarıdan rutin olarak gelen numunelerin nicel kimyasal analizleri laboratuvarda bulunan atomik absorbsiyon, UV spektrometresi, XRF cihazı ve diğer klasik yöntemler kullanılarak yapılmaktadır. Ayrıca kömür analizi için C-S tayin cihazı, kalorimetre, ve kül fırınları da bulunmaktadır. 

 Atomik Absorbsiyon Cihazı

 X-MET 920 XRF-Analiz Cihazı

 Elektroliz Cihazı

 X-MET 880 XRF-Analiz Cihazı

 Santrifüj Cihazı

 Etüvler

 Kalorimetre

 Fırınlar

 Karbon-Kükürt Analiz Cihazı

 Çeker Ocaklar

 UV Spektrofotometre

 Hot Plate ısıtıcılar

 Distile Su Cihazları

 Mikrodalga Çözündürücü