Üniversite ve Fakülte Görevleri

• Bilimsel Araştırma Projeleri Koordinasyon Birimi-Akademik Koordinatör (Yrd.Doç.Dr.Fırat KARAKAŞ)
• İTÜ AR-GE Koordinasyon Kurulu, Kurul Raportörü (Yrd.Doç.Dr.Fırat Karakaş)
• Stratejik Planlama Komisyonu (Prof.Dr. Ayhan SİRKECİ)
• Eğitim – Öğretim Komisyonu (Yrd.Doç.Dr.Fırat KARAKAŞ)
• Yandal-Çap Danışmanlığı (Prof.Dr. Gülay BULUT)
• Staj Komisyonu (Doç.Dr. Olgaç KANGAL)
• Lojman Komisyonu (Prof.Dr. Neşet ACARKAN)
• Mustafa İnan Kütüphanesi Temsilcisi (Doç.Dr. Birgül BENLİ)
• Öğrenci Kulupleri Sorumluları (Prof.Dr. Hayrünnisa ATEŞOK)
• Akademik Değerlendirme Ve Yükseltme Komisyonu (Prof.Dr. Ali GÜNEY)
• İntibak Komisyonu (Doç.Dr. Birgül BENLİ)
• Erasmus (Doç.Dr.Feridun BOYLU)
• Öğrenci Burs Komisyonu (Prof.Dr. Alim GÜL)
• Fakülte Tanıtım Komisyonu (Doç.Dr. Olgaç KANGAL)
• Afet Ve Acil Durum Komisyonu (Yrd.Doç.Dr. Fırat BURAT)
• Spor Komisyonu (Doç.Dr. Feridun BOYLU)

Bölüm Görevleri

• ABET Komisyonu: Prof.Dr.Gülay BULUT, (Koordinatör)-(Prof.Dr. Ayhan Ali SİRKECİ, Doç.Dr.Feridun BOYLU, Doç.Dr.Olgaç KANGAL, Doç.Dr. Birgül BENLİ, Yrd.Doç.Dr.Tahsin PEREK, Yrd.Doç.Dr.Fırat KARAKAŞ, Yrd.Doç.Dr.Fırat BURAT)
• Yüksek Lisans-Doktora Komisyonu-Ali GÜNEY
• Lisans Eğitim Komisyonu-Fırat KARAKAŞ
• Sürekli İyileştirme Komisyonu (Ali GÜNEY, Gülay BULUT, Ayhan Ali SİRKECİ, Feridun BOYLU, Fırat KARAKAŞ)
• Bilimsel Aktiviteler Komisyonu (Birgül BENLİ-K. Tahsin PEREK-Fırat BURAT)
• Sosyal Aktiviteler Komisyonu (Birgül BENLİ-Zeynep YEŞİLYURT)
• Rutin Analiz (Alim Gül, Sezin BAKAN)