Araştırma Konuları

 • Boyut Küçültme ve Boyuta göre Sınıflandırma

    Kırma ve Öğütme Devrelerinin Tasarımı

    Cevher ve Kömürlerin Öğünebilirliğinin Etüdü

    Tane Görüntü Analizi

 

 • Fiziksel Zenginleştirme

    Cevherlerin Fiziksel Yöntemler ile Zenginleştirilmesi

    Bor Cevherlerinin Zenginleştirilmesi

    Endüstriyel Hammaddelerin Zenginleştirilmesi

    Kömürlerden Safsızlıkların Uzaklaştırılması

    İkincil Kazanım

 

 • Kimyasal Zenginleştirme

    Cevherlerden Altın ve Gümüşün Kazanılması

    Liç Prosesleri

    Liç ProsesleriBiyo Aktivasyon ile Liç

    Çöktürme ve Solvent Ekstraksiyon Prosesleri

 

 • Proses ve Tesis Tasarımı

    Cevher ve Kömür Hazırlama Tesislerinin Proses ve Tesis Tasarımı

    Cevher ve Kömür Hazırlama Tesislerinin Performans Etüdü

    Artık Barajlarının Tasarımı

    Tesis İşletmeciliği ve Denetimi

 

 • Kömür Teknolojisi

    Kömür–Su Karışımları

    Kömürün Semikoklaştırılması

    Temiz Kömür Üretimi

    Kömürün Elektrik Üretiminde Kullanımı

 

 • Flotasyon

    Minerallerin Yüzey Özelliklerinin Tespiti

    Cevherlerin ve Kömürlerin Flotasyonu

 

 • Zenginleştirme Sonrası İşlemler

    Katı- Sıvı Ayırımı

    Susuzlandırma

    Cevherlerin Taşınması ve Depolanması

 

 • Endüstriyel Hammaddeler

    Killerin Seramik Endüstrisinde Kullanımı

    Hammaddelerin Çevre Teknolojilerinde Kullanımı

    Endüstriyel Hammaddelerin Hazırlanması

 

 • Çimento Teknolojisi

    Çimento Hammaddelerinin Üretimi

    Hammadde Hazırlama ve Homojenizasyonu

    Öğütmede Enerji ve Maliyet Denetimi

 

 • Bilgisayar Uygulamaları

    Mevcut Yazılımların Kullanımı

    Yazılım Geliştirme

 

 • Cevher Hazırlama ve ve Çevre

    Zenginleştirme Tesisi Atıklarının Depolanması ve Değerlendirilmesi

    Atık Barajlarının Çevreye Etkisi

 

 • Cevher Hazırlama Ekonomisi

    Risk Analizi

    Cevher Hazırlama Tesis Yatırımlarının Fizibilitesi

    Cevher ve Kömür Hazırlama Tesislerinde Maliyet Denetimi ve Düşürme