İş Olanakları 

constructionMaterials 
 • Cevher Zenginleştirme Tesisleri (Bakır,Krom, Çinko,Kurşun, Alüminyum vb.)
 • Altın, Platin ve diğer Değerli Metallerin Üretimine Yönelik Zenginleştirme Tesisleri
 • Nadir/Nadir Toprak Metallerin (La, Ce, Nd) Zenginleştirilmesi
 • Demir Çelik Endüstrisi
 • Bioteknoloji ile işletilen Cevher Hazırlama Tesisleri 
 • Termik Enerji Santralleri Kırma ve Öğütme Sistemleri
 • Temiz Katı Yakıt Üretimi (Kömür Hazırlama) Tesisleri
 • Nükleer Ham madde Üretimi ve Teknolojisi (Uranyum, Toryum)
 • Cam ve Seramik Üretimi Sektörü

Main-Default

 • Dolgu Malzemeleri Endüstrisi
 • Nanoteknoloji uygulamalarında kullanılan kil ve diğer mineral esaslı hammaddelerin üretimi
 • Endüstriyel Hammaddelerden farklı sektörlere ürün geliştirme
 • Katı ve Sıvı Atıkların Geri Dönüşümü ve Değerlendirilmesi
blue-metal-rock-source-Bill-Bradley
 • İnşaat ve Agrega Malzemeleri Hazırlanması
 • Çimento Üretimi Sektörü
 • Nano-teknolojik Malzemelerin Hazırlanması
 • Gübre ve Yem Fabrikaları
 • Deterjan ve Boya Sektör
 • a792f9714e1da650ab0cd3d1f1bc
    
 • Toprak Islah Çalışmaları
 • Ürün Satış ve Pazarlama
 • Cevher Hazırlama Makinaları Geliştirme, Satış ve Pazarlama
 • Cevher Hazırlama Tesis Dizaynı, Proje ve Fizibilitesi
 • Cevher Hazırlama Tesislerinde Bilgisayar Uygulamaları ve Otomasyon
 • Endüstriyel Boyutta Silo Tasarımı
 • Atık barajlarının emniyetli olarak boşaltılması
 • Saha ıslahı çalışmaları
 • Cevher ve kimyasal üretim tesislerinde kalite kontrolü