imkanlar
17
May 2018
2018-2019 Bitirme Tez Konuları

CEVHER HAZIRLAMA MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ
2018-2019 Eğitim-Öğretim Yılı

Bitirme Ödevi Konuları

2018-2019 Eğitim-Öğretim yılı Cevher Hazırlama Mühendisliği bölümü bitirme ödevi konuları ilan edilmiştir. Öğrenciler Bölüm Sekreterliğinden alacakları başvuru formlarını üç tercih yapacak şekilde doldurduktan sonra 30 Mayıs 2018 tarihine kadar sekreterliğe teslim etmelidirler. Bitirme ödevi konularının dağıtımı daha sonra Bölüm Başkanlığı tarafından açıklanacaktır.

Not: 6. yarıyıl ve üstü olan öğrenciler bitirme ödevi için başvuru yapabilirler.

Bölüm Başkanlığı

2018-2019 bitirme tez konuları ve duyurusu