2015 YILI ENDÜSTRİ PROJELERİ

  1.  “Metal Corners Holding Compny adına “The Enrichment of Saudi Arabian Manganese Ore Using REMS Type Dry Magnetic Separator”” İTÜ Maden Fakültesi Vakfı İktisadi İşletmeleri, Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK, Yrd. Doç. Dr. F. BURAT, Prof. Dr. Hayrünnisa ATEŞOK, Prof. Dr. I. Ece, Araş. Gör. O. GÜVEN, Müh. Ela CÜCE, Tekn. Emine TUZLUPINAR.
  2. Eti Bakır A.Ş.’ne ait Bakır ve Altın Madenlerinde Altın Dağılımının Belirlenmesi ve Altın ile Gümüşü Gravite Yöntemiyle Elde Etme Olanaklarının Araştırılması”, YMGV, Prof. Dr. Neşet ACARKAN, Prof. Dr. Gülay BULUT, Doç. Dr. Ekrem YÜCE, Yrd. Doç. Dr. Fırat BURAT, Dr. Mustafa ÖZER, Araş. Gör. Beste AYDIN, Araş. Gör. Hüseyin BAŞTÜRKCÜ, Araş. Gör. Ünzile YENİAL.
  3. “Eti Gümüş A.Ş.’ne ait Kütahya-Gümüşköy Sahasındaki Gümüş Cevherlerinin Karakterizasyonu ve Harman Numunede Kil Uzaklaştırmanın Çözünme Verimine Etkisinin İncelenmesi”, İTÜ Maden Fakültesi Vakfı İktisadi İşletmeleri, Prof. Dr. Ayhan Ali SİRKECİ, Prof. Dr. Alim GÜL, Prof. Dr. Fahri ESENLİ, Yrd. Doç. Dr. Fırat BURAT, Dr.Mustafa ÖZER, Araş. Gör. Hüseyin BAŞTÜRKCÜ.
  4.  “Muğla-Milas Bölgesi Gözlü Gnayslarından Feldspat ve Kuvarsın Seçimli Olarak Kazanılması”, Straton Maden Yatırımları ve İşletmeciliği A.Ş, İ.T.Ü. Arı Teknokent”, Doç. Dr. Olgaç KANGAL, Prof. Dr. Gülay BULUT, Yrd. Doç. Dr. Fırat BURAT, Araş. Gör. Onur GÜVEN, Araş. Gör. Zeynep TARSUS.
  5. Ereğli Demir Çelik Fabrikaları A.Ş. adına Demir Cevheri Zenginleştirmesine Yönelik Önerilmiş Bir Proses Akım Şemasının Uygulanabilirliğinin Laboratuvar Şartlarında Denenmesi ile İlgili Teknolojik Araştırma ProjesiProf. Dr. Hayrünnisa ATEŞOK, Doç Dr. Olgaç KANGAL, Yrd. Doç. Dr. Fırat BURAT, Müh. Nilüfer Ela CÜCE.
  6. “Polyak Eynez Soma Kömürlerinin Yıkanabilirliğinin İncelenmesi”, Doç. Dr. Feridun BOYLU.
  7. “Geomas Geokompozit San. Müh. Tic. Danışmanlık Bed., Bazı Bentonitlerin Tanımlanması Ve Analizleri”, Doç. Dr. Feridun BOYLU.
  8. “KİBSAŞ Karadeniz Bet”, İTÜ Maden Fakültesi Vakfı İktisadi İşletmeleri, Doç. Dr. Ekrem YÜCE.