2015 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ

 1.  “Güney Anadolu Torid Kuşağı Residüel Oluşumlardaki Nadir Toprak Element Potansiyelinin Belirlenmesi”, TUBİTAK-1001, Prof.Dr. Mehmet Sezai KIRIKOĞLU, Doç.Dr. Murat BUDAKOĞLU, Doç.Dr. Emin ÇİFTÇİ, Yrd. Doç. Dr. Fırat KARAKAŞ, Müh. Serkan ANGI, Müh. Amr ABDENNESSA, Araş. Gör. Zeynep DÖNER, Beril TANÇ, Muhittin KARAMAN.
 2. Emet Kolemanit Cevherinden Isıl İşlem ile As Uzaklaştırılması ve Zenginleştirilmiş Kalsine Toz Kolemanit Eldesi”, (BOREN-2014-Ç0426), Boren projesi, Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK, Prof. Dr. Fatma ARSLAN, İ. Ethem KARAAĞAÇLIOĞLU, Yrd. Doç. Dr. Fırat KARAKAŞ, Doç. Dr. Orhan ÖZDEMİR, Doç. Dr. Feridun BOYLU.
 3. Fiber Yapılı Sepiyolitten Yüksek Kaliteli Nanolif Üretimi ve Lb Nanolif Kaplamalı Ultrafiltrasyon Membranlarında Tıkanma Kontrolü Performansının Afm Destekli Araştırılması” TUBİTAK 1001 Araştırma Projesi, Doç. Dr. Birgül BENLİ, Nilay TANRIVER, Betül Hanbeyoğlu YAVAŞ.
 4. Doğal Mıknatıslarla Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırıcı Geliştirilmesi” SANTEZ Projesi, Prof. Dr. Hayrünnisa ATEŞOK, Prof. Dr. Gündüz Ateşok, Yrd. Doç. Dr. Levent Ovacık, Müh. Ela Cüce, Müh. Utku Baştaş.
 5. “İndüktif plazma destekli piroliz yöntemi ile saf B4C, TiB2, ZrB2, SiC ve in-situ B4C / TiB2, B4C / ZrB2 ve B4C / SiC kompozit nano/mikro boyutlu partikül üretimi”, Boren projesi, 2013-2015, Prof. Dr. Mehmet S. Çelik (Danışman).
 6. Tane morfolojisinin flotasyona etkisi”, TUBİTAK 1001, Doç. Dr. Feridun BOYLU, Yrd. Doç. Dr. Fırat KARAKAŞ, Araş. Gör. Onur GÜVEN. 
 7.  “Kalsitin TiO2 Pigmenti ile Kaplanması ve Su Bazlı Boyalarda Kullanıma Yönelik Fonksiyonel Bir Malzeme Geliştirilmesi”, TUBITAK-1005, Doç. Dr. Feridun BOYLU, Yrd. Doç. Dr. Fırat KARAKAŞ.
 8. Kromit Tesis Şlamlarından Kromitin Manyetit Kaplama ve Taşınma Mekanizması ile Kazanılması”, İTÜ BAP, Prof. Dr. Alim GÜL, Yrd. Doç. Dr. Fırat KARAKAŞ.
 9. Elektronik Atık Kapsamında Olan Bilgisayar Ana Kartlarındaki Değerli Metallerin Kazanımı”, İTÜ BAP, Yrd. Doç. Dr. Fırat BURAT, Dr. Mustafa ÖZER.
 10. Pilot Ölçekli Allair Jigi Kurulumu ve Deneme Testlerinin Gerçekleştirilmesi”  (İTÜ BAP projesi), Doç. Dr. Feridun BOYLU.
 11. Kuyumcu Curuflarından Altın ve Gümüşün Siyanürasyona Alternatif Fizikokimyasal Yöntemlerle Kazanımı”, Bilimsel Araştırma Projesi, Bilimsel Araştırmalar Projeler Birimi (İTÜ BAP), Prof. Dr. Alim GÜL, Araş. Gör. Ş. Beste AYDIN.
 12. Tıkanma Kontrollü Sepiyolit Kil İlaveli Polisülfon Membranların Üretimi ve Karekterizasyonu”, İTÜ BAP (A TİPİ PROJE), Doç. Dr. Birgül BENLİ.
 13.  “Atık Suların Temizlenmesinde Mineral Kökenli Atıklardan Adsorbent Geliştirilmesi”, İTÜ BAP Doktora, Prof. Dr. Gülay BULUT, Araş. Gör. Ünzile YENİAL.
 14. Altın Cevherleri ve Curuflarının Fizikokimyasal Yöntemlerle Zenginleştirilmesi”, İTÜ BAP Doktora, Prof. Dr. Alim GÜL, Araş. Gör. Beste AYDIN.
 15. Tane Pürüzlülüğünün Flotasyona Etkisi”, İTÜ BAP Doktora, Prof. Dr. M. Sabri ÇELİK, Araş. Gör. Onur GÜVEN.
 16. Lateritik Cevherlerden Nikelin Kazanılmasında Yeni Proseslerin Geliştirilmesi”, İTÜ BAP Doktora, Prof. Dr. Neşet ACARKAN, Araş. Gör. Hüseyin BAŞTÜRKCÜ.
 17.  “Altın Madenciliği Sektöründe Biyoteknolojik Uygulamalar, İTÜ BAP Y. Lisans”, Doç. Dr. Birgül BENLİ, Yücel ÖZSOY.
 18. Konya İnlice Refrakter Altın Cevherlerinin Zenginleştirilmesi” İTÜ BAP Y. Lisans, Prof.Dr. Ali GÜNEY, Ayşe Nur DÖĞME.
 19. Yüksek İçerikli Pb-Zn Cevherinin Asidofilik Bakterilerle Biyomodifikasyon Sonrası Biyoflotasyon ve Biyoliç Denenmesi” TUBITAK Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, İdil SARAÇOĞLU, Doç. Dr. Birgül BENLİ.
 20. Refrakter Altına Siyanür Liçi Öncesi Uygulanan Alternatif Oksitleyici Yöntemlerin Bakteriyel Oksidasyonla Karşılaştırılarak Etkilerinin Ortaya Konulması” , TUBITAK Sanayi Odaklı Lisans Bitirme Tezi Destekleme Programı, Begüm BİLGİÇ, Doç. Dr. Birgül BENLİ.
 21. Mechanochemical Synthesis of a Sulfide Mineral”, TU Clausthal, Almanya, Araş. Gör. Hüseyin BAŞTÜRKCÜ (Araştırmacı).