2017 YILI ARAŞTIRMA PROJELERİ

Tamamlanan Araştırma Projeleri

 1. “Atık Suların Temizlenmesinde Mineral Kökenli Atıklardan Adsorbent Geliştirilmesi”, İTÜ BAP Doktora, Prof. Dr. Gülay Bulut, Arş. Gör. Ünzile Yenial
 2. “Sabit Mıknatıslarla Geliştirilecek Yüksek Alan Şiddetli Yaş Manyetik Ayırıcının Zenginleştirilmesi Güç Olan Krom Cevherlerinde Etkinliğinin Araştırılması”, İTÜ BAP Yüksek Lisans, Prof. Dr. Hayrünnisa Ateşok, Nilüfer Ela Cüce

 

Devam Eden Araştırma Projeleri

 1. “Fiber Yapılı Sepiyolitten Yüksek Kaliteli Nanolif Üretimi ve LB Nanolif Kaplamalı Ultrafiltrasyon Membranlarında Tıkanma Kontrolü Performansının AFM Destekli Araştırılması”, Tubitak 1001, Doç. Dr. Birgül Benli, Nilgün Kızılcan
 2. “Baskı Devre Kartlarındaki Değerli Metallerin Flotasyon Ve Santrifuj Ayırıcılar İle Kazanımı”, İTÜ BAP, Yrd. Doç. Fırat Burat, Müh. Mustafa Özer, Arş. Gör. Esra Tanısalı
 3. Geri Dönüşüm Suyunun Flotasyonda Etkisi”, İTÜ BAP, Prof. Dr. Gülay Bulut,Arş. Gör. Ünzile Yenial,
 4. “Tıkanma Kontrollü Sepiyolit Kil İlaveli Polisülfon Membranların Üretimi ve Karekterizasyonu”, İTÜ-BAP, Doç. Dr. Birgül Benli
 5. “Türkiye Red Bed Tipi Bakır Yataklarının Değerlendirilmesine Yönelik Yeni Zenginleştirme Teknolojilerinin Geliştirilmesi ve Uygulanabilirliğinin Araştırılması”, İTÜ BAP Doktora, Prof. Dr. Ali Güney, Arş. Gör. Zeynep Yeşilyurt
 6. “Potasyum Feldspat Cevherlerinden Gübre Sanayi için Potasyum Klorür, Potasyum Sülfat ve Alüminyum Sülfat Eldesi”, İTÜ BAP, Y. Lisans, Doç Dr. M. Olgaç Kangal, Mete Tayhan Serdengeçti
 7. “Konya İnlice Refrakter Altın Cevherlerinin Zenginleştirilmesi”, İTÜ BAP Y. Lisans, Prof.Dr. Ali Güney, Ayşe Nur Döğme
 8. “Kalkopirit Flotasyonunda Farklı Suların Etkisi”, İTÜ BAP, Y. Lisans, Prof. Dr. Gülay Bulut, Çağla Deniz Koyutürk
 9. “Biyobozunur Mg Tabanlı Ortopedik İmplantlara Yönelik Sepiyolit İlaveli Aljinat Nanokompozit Kaplamaların Geliştirilmesi ve Yüzey Özelliklerinin İncelenmesi", İTÜ-BAP, Doç. Dr. Birgül Benli, Selman Fındıklı