Çalışma Grupları

Cevher Hazırlama, Zenginleştirme ve Teknolojisi Çalışma Grubu
Yürütücü: Prof. Dr. Neşet ACARKAN

Kömür Hazırlama-Zenginleştirme ve Teknolojisi Çalışma Grubu
Yürütücü: Prof. Dr. Gündüz ATEŞOK

Atık Değerlendirme ve Geri Kazanım Teknolojisi Çalışma Grubu
Yürütücü: Prof. Dr. Ali GÜNEY

Yüzey ve Kolloid Kimyası Çalışma Grubu
Yürütücü: Prof. Dr. Mehmet Sabri ÇELİK